Rada Konsultacyjna Pracodawców


AKTUALNOŚCI

16-06-2018

Protokół posiedzenia RKP2018 w dniu 5.06.2018


9-06-2018

Prezentacje z posiedzenia Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w dniu 5 czerwca 2018 r.:

Prezentacja ogólna_E. Kuźba

NERW logo zestaw kolor jpg

PROJEKT NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Prezentacja dot. projektu NERW PW_G. Wróblewski

Sprawozdania z postępów prac

Prezentacja NERW PW sprawozdanie z zad. 22_G. Wróblewski

Prezentacja NERW PW sprawozdanie z zad. 23_Z. Żołek-Tryznowska

Prezentacja NERW PW sprawozdanie z zad. 24_D. Myszka

WSPÓŁPRACA

Prezentacja studiów podyplomowych_D. Śniegulska_W.Kramarek

Prezentacja wspólpraca_T. Lekszycki

Prezentacja_harmonogram_poir_2018_T. Lekszycki

Prezentacja dot. praktyk zawodowych_A. Zalewski

Zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji PMA2018

8-06-2018

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za obecność na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej Pracodawców w dniu 5 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały z przebiegu niniejszego posiedzenia zostaną zamieszczone do dnia 10 czerwca 2018 r.

Kontakt:

Elżbieta Kuźba
Biuro ds. współpracy z Pracodawcami
e-mail: bk[at]wip.pw.edu.pl
tel: 22 234 85 68


31-05-2018

Najbliższe posiedzenie Rady Konsultacyjnej Pracodawców odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r., w godzinach 11.00-15.00, w sali NT129 (Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa).

Głównym celem niniejszego spotkania jest uzyskanie opinii na temat podejmowanych działań w zakresie kształcenia, w kontekście realizowanego projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (nr projektu POWR.03.05.00-00-Z306/17), a także możliwości współpracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz innych rodzajów współpracy.

Główne tematy dyskusji:

 1. 1. Uzyskanie opinii Pracodawców dotyczącej dopasowania sylwetki absolwenta Wydziału Inżynierii Produkcji do potrzeb współczesnego rynku pracy, określenia możliwych ewolucji specjalności oferowanych w ramach kierunków studiów na Wydziale oraz uzyskanie opinii dotyczącej programów nauczania, prowadzonych przez Wydział Inżynierii Produkcji: →Plany modelowe dostępne pod adresem: https://www.wip.pw.edu.pl/Studia/Plany-modelowe
 2. 2. Możliwość współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych (→Oferta naukowo-badawcza WIP PW).
 3. 3. Możliwość współpracy w ramach innych działań (m.in. studiów podyplomowych skierowanych do Przedstawicieli przemysłu): →Studia podyplomowe: ,,Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń”

 

Agenda spotkania_5.06.2018

 Organy Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej:

 

Przewodniczący Rady
Sergiusz Sobieski (TIZ Implements)

 

Dziekan wraz z Prodziekanami Wydziału
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki – Prodziekan ds. ogólnych i nauki
prof. nzw. dr hab. inż. Dawid Myszka – Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i anglojęzycznych
dr inż. Grzegorz Wróblewski – Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów
dr inż. Robert Biernacki – Prodziekan ds. studenckich

 

Koordynator ze strony Wydziału
mgr inż. Elżbieta Kuźba (Biuro ds. współpracy z Pracodawcami)Szczegółowe cele Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej:

 1. 1. Uzyskanie opinii Pracodawców dotyczącej kreowania sylwetki absolwenta Wydziału Inżynierii Produkcji odpowiadającej współczesnemu rynkowi pracy.
 2. 2. Określenie możliwych ewolucji specjalności oferowanych w ramach kierunków studiów na Wydziale.
 3. 3. Uzyskanie opinii dotyczącej programów nauczania, realizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji.
 4. 4. Uzyskanie opinii dotyczącej:
  a. możliwości współpracy w obszarze praktyk zawodowych oraz realizacji prac dyplomowych przez studentów Wydziału;
  b. możliwości współpracy w zakresie badań naukowych;
  c. możliwości współpracy w ramach działań eksperckich.