Dokumenty do pobrania (praktyki zawodowe)


Opis formalności:

 

Obowiązkowe dokumenty:

 1. Porozumienie[1]wer.-27-04-2017 (3 egzemplarze)
 2. Skierowanie[2]_Zaświadczenie[3]-wer.-27-04-2017 (1 egzemplarz)
 3. Sprawozdanie-z-przebiegu-praktyk[4]-wer.-27-04-2017 (1 egzemplarz)
 4. Podanie_o_zaliczenie_praktyk[6]-wer.-09-05-2017 (1 egzemplarz)

 

Dodatkowe dokumenty:

 1. Deklaracja Firmy[5] wer.27-04-2017
 2. Program praktyk[7]
 3. Ankieta studenta o praktyce wer. 30-03-2016 [8]
 4. Ankieta dla pracodawcy wer.03-2016 [9]

 

Zarządzenie JM Rektora PW: Załącznik nr 1 do zarządzenia JM Rektora PW_Regulamin praktyk

Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców: Informacja

Baza firm (plik zabezpieczony hasłem): Baza danych firm WIP      [UWAGA! Hasło uzyskać można od Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych]

 

Prezentacje firm oferujących praktyki: 

 1. Prezentacja TIZ Implements
 2. Prezentacja GERDA Hydomat
 3. TRUMPF Huettinger /w przygotowaniu/