Dokumenty do pobrania (praktyki zawodowe)


Informacje dot. realizacji praktyk na WIP (wersja 10-2017)

Obowiązkowe dokumenty:

  1. Porozumienie[1]wer.-27-04-2017 (3 egzemplarze)
  2. Skierowanie[2]_Zaświadczenie[3]-wer.-27-04-2017 (2 egzemplarze)
  3. Sprawozdanie-z-przebiegu-praktyk[4]-wer.-27-04-2017 (1 egzemplarz)
  4. Podanie_o_zaliczenie_praktyk[6]-wer.-09-05-2017 (1 egzemplarz)

 

Dodatkowe dokumenty:

  1. Deklaracja Firmy[5] wer.27-04-2017
  2. Program praktyk[7]
  3. Ankieta studenta o praktyce wer. 30-03-2016 [8]
  4. Ankieta dla pracodawcy wer.03-2016 [9]

 

Zarządzenie JM Rektora PW: Załącznik nr 1 do zarządzenia JM Rektora PW_Regulamin praktyk

Zaproszenie do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców: Informacja

Baza firm (plik zabezpieczony hasłem):Baza danych firm WIP         [UWAGA! Hasło uzyskać można od Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych]