Oferty pracy


Nazwa Czas trwania
Kontakt Dodatkowe informacje

MESKO S.A. – Technolog TT-2_SK [MiBM]

Czytaj dalej...

Oferty zawierające: list motywacyjny, CV wg załączonego wzoru, ewent. kserokopie dyplomów i wszelkich uprawnień należy przesłać do dnia 31.08.2018r. - pocztą elektroniczną - e-mail: kadry@mesko.com.pl lub - na adres: Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna lub - dostarczyd osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do MESKO S.A. – nie otwierać” do Biura Przepustek MESKO S.A. znajdującego się przy ul. Ekonomii 8.

MIEJSCE PRACY: Skarżysko Kamienna

MESKO S.A. – Technolog TT-2_SKiA [MiBM]

Czytaj dalej...

Oferty zawierające: list motywacyjny, CV wg załączonego wzoru, ewent. kserokopie dyplomów i wszelkich uprawnień należy przesłać do dnia 31.08.2018r. - pocztą elektroniczną - e-mail: kadry@mesko.com.pl lub - na adres: Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna lub - dostarczyd osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do MESKO S.A. – nie otwierać” do Biura Przepustek MESKO S.A. znajdującego się przy ul. Ekonomii 8.

MIEJSCE PRACY: Skarżysko Kamienna

PIT-RADWAR S.A. - Samodzielny normalizator [MiBM]

Czytaj dalej...

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 70/2018, w terminie do dnia: 22.07.2018r

MIEJSCE PRACY: Warszawa

PIT-RADWAR S.A. - Specjalista analityk [ZiIP]

Czytaj dalej...

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR S.A., 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30, z dopiskiem Biuro Kadr – Dział Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji oraz Nr Ref. 8/2018/WZ.2, w terminie do dnia: 13.07.2018r.

MIEJSCE PRACY: Warszawa

MESKO S.A. - Technolog [MiBM]

Czytaj dalej...

Oferty zawierające: list motywacyjny, CV wg załączonego wzoru, ewent. kserokopie dyplomów i wszelkich uprawnieo należy przesład do dnia 30.06.2018r. - pocztą elektroniczną - e-mail: kadry@mesko.com.pl lub - na adres: Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna lub - dostarczyd osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do MESKO S.A. – nie otwierad” do Biura Przepustek MESKO S.A. znajdującego się przy ul. Ekonomii 8.

MIEJSCE PRACY: Skarżysko Kamienna

InfoSolutions Sp. z o.o. - Konsultant wdrożeniowy / Technolog poligraf [PiP, ZiIP]

Czytaj dalej...

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z nr ref: KW/01/18/PRO na adres: rekrutacja@infosolutions.info.pl

MIEJSCE PRACY: Warszawa