Dla Pracodawców


Szanowni Państwo,

Celem Biura ds. współpracy z Pracodawcami Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej jest kooperacja między Pracodawcami, a Studentami Wydziału. Realizacja tego celu zależy od przedsiębiorstw, które zamieszczą w naszej bazie swoje oferty. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że warto mieć w swoich szeregach zdolnych, ambitnych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji, którzy posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, poligrafii, automatyki czy zarządzania. Wyrażamy nadzieję, że współpraca pomiędzy Państwa Firmą a Wydziałem Inżynierii Produkcji pozwoli na wymianę doświadczeń i wiedzy, a także umożliwi unowocześnić proces kształcenia na Wydziale i dostosować go do potrzeb rynkowych.
Biuro ds. współpracy z Pracodawcami WIP oczekuje od Państwa przede wszystkim informacji o organizowanych rekrutacjach na praktyki, staże czy stanowiska pracy. Zależy nam na najwyższej jakości ofert.

Aby maksymalnie skrócić czas potrzebny do ukazania się oferty bardzo prosimy o:

1. wypełnienie i wysłanie dokumentu (Deklaracja Firmy) oraz

2. załączenie treści ogłoszenia (zawierającego informacje o oferowanym stanowisku, miejscu pracy, sposobie rekrutacji, wymaganiach wobec kandydatów) w formacie .pdf (preferowany format), .doc lub w formacie graficznym (.jpg, .png) [można wykorzystać schemat ogłoszenia ogloszenie_nazwa_firmy_stanowisko] wraz z

3. logo Firmy (w oddzielnym pliku graficznym- .jpg, .png)

na adres bk@wip.pw.edu.pl, w tytule wiadomości wpisując rodzaj oferowanego stanowiska (praktyka, staż czy oferta pracy) oraz nazwę Firmy.

Ze strony Biura ds. współpracy z Pracodawcami WIP oferujemy Państwu możliwość zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Biura (pod adresem: http://bk.wip.pw.edu.pl/), na profilu na Facebooku (pod adresem: https://www.facebook.com/BiurowspolpracyzPracodawcami/), w gablocie przed siedzibą Biura oraz w bazie Pracodawców.

Zapraszamy do współpracy!

UWAGA!

Biuro ds. współpracy z Pracodawcami Wydziału Inżynierii Produkcji zastrzega sobie prawo do: weryfikacji ofert, odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia (w przypadku wystąpienia nieprawidłowości).

Zakazuje się umieszczania treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

Kontakt: bk@wip.pw.edu.pl

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO REJESTRACJI W UCZELNIANEJ BAZIE PRACODAWCÓW! Więcej informacji: Biuro Karier Politechniki Warszawskiej

Obowiązek informacyjny:

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienie kontaktu pomiędzy studentami a pracodawcami, którzy oferują praktyki/staże/pracę. Do bazy pracodawców mają dostęp studenci, którzy uzyskali hasło od Pełnomocnika Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych.
Dodatkowo informujemy, że Państwa danych NIE PRZEKAZUJEMY innym podmiotom.
Podanie danych osobowych (zgodnie z drukiem deklaracji o umieszczeniu w wydziałowej bazie pracodawców) jest niezbędne do zamieszczenia ogłoszenia na stronie http://bk.wip.pw.edu.pl/ 
Dane przechowywane na podstawie Państwa zgody będziemy przechowywali do momentu wycofania przez Państwa tej zgody.