Ubezpieczenie NNW TU Ergo Hestia S.A. (od następstw nieszczęśliwych wypadków)


W bieżącym roku akademickim nie ma możliwości potrącania składki na ubezpieczenie NNW ze stypendiów, nie można też płacić gotówką w dziekanacie.

Studenci i doktoranci mogą ubezpieczyć się wpłacając kwotę 32 zł na konto w banku Pekao SA
nr: 71-1240-1053-5111-8100-0010-0091,
adres Politechniki Warszawskiej, tytuł: NNW, imię i nazwisko.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest dowód wpłaty. Szczegóły i zakres ubezpieczenia dostępne w pok. NT127 (Dziekanat ds. Studenckich).

Osoby, które zrobią przelew do 30 listopada br. objęte są ubezpieczeniem od 01.10.15 r. do 30.09.2016 r., pozostali od dnia następnego po opłaceniu składki.

Przypominamy, że ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, jednak obowiązkowe przed przystąpieniem do praktyk (zarządzenie Rektora PW)