Trwa rekrutacja na studia podyplomowe “Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń”!


Trwa rekrutacja na studia podyplomowe “Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń”!

Celem studiów jest przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwa pracy.
Zagadnienia bezpieczeństwa pracy w krajach Unii Europejskiej rozpatrywane są w dwóch aspektach: wytwarzania maszyn i instalacji niestwarzających poważnego zagrożenia oraz użytkowania maszyn w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

Czas trwania: październik – czerwiec (dwa semestry, 15 zjazdów, 263 godziny).
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 14 września 2018 r.

Więcej szczegółów: https://wip.pw.edu.pl/zaios/Studia-Podyplomowe

Kierownik studiów: dr inż. Dominika Śniegulska-Grądzka