I edycja Programu Mentoringowego na Politechnice Warszawskiej


logo-Biura-Karier-PW

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w I edycji Programu Mentoringowego.

Do aplikacji do Programu Mentoringowego zapraszamy:

 • -studentki i studentów Politechniki Warszawskiej studiujących na minimum drugim roku studiów inżynierskich/licencjackich;
 • -osoby aktywne, udzielające się w organizacjach studenckich, kołach naukowych, posiadające pierwsze doświadczenie zawodowe (praktyki, wolontariat);
 • -osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny prowadzony przez pracowników Biura Karier PW;

Co zyskasz biorąc udział w Programie Mentoringowym:

 • -wiedzę i doświadczenie płynące od praktyków biznesu;
 • -wyróżnienie (Program Mentoringowy skierowany jest TYLKO do 5 studentek/studentów)
 • -wsparcie w podejmowanych wyzwaniach oraz feedback od Mentora;
 • -przeanalizujesz możliwe opcje rozwoju zawodowego;
 • -rozwiniesz kompetencje interpersonalne;
 • -udział w JOB SHADOWING (Mentor zaprosi Cię do swojej firmy i przedstawi “dzień z jego życia”);
 • -poszerzysz sieć kontaktów;
 • -prawdopodobnie odczujesz wzrost motywacji i energii do działania;

Sylwetki Mentorów oraz szczegóły dotyczące aplikacji znajdziesz na stronie Biura Karier: https://bk.pw.edu.pl/nowosc-program-mentoringowy

Wydarzenia organizowane przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej [październik 2018 r.]


Kalendarium HD

Co nowego w Biurze Karier w roku akademickim 2018/19?


logo-Biura-Karier-PW

Jesteś studentem, absolwentem, bądź doktorantem PW? Szukasz pracy, praktyki, stażu? Chcesz zaplanować swoją karierę? Chciałbyś sprawdzić co naprawdę jest Twoją mocną stroną i jakimi cechami wyróżniasz się? Skorzystaj z bezpłatnej oferty Biura Karier.

Poprzez stronę www.bk.pw.edu.pl zapiszesz się:

 • * na konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym – możliwość omówienia CV, listu motywacyjnego, opracowania ścieżki kariery – więcej informacji tutaj,
 • * do projektu pt. Projektor Kariery , który da Ci możliwość wzięcia udziału w teście badającym predyspozycje zawodowe – narzędzie iP121 – Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej*  (dostępne od września 2018)
 • * na warsztaty – spotkania rozwijające postawy przedsiębiorcze oraz kompetencje istotne na rynku pracy w ramach Projektora Kariery lub Akceleratora Kariery,
 • * do Programu Mentoringowego – spotkania z Mentorem, mające na celu wsparcie studentów w rozwoju potencjału i kompetencji, a także w świadomym kształtowaniu ścieżki rozwoju zawodowego – start – październik 2018.

Nie zapominaj o możliwości:

 • * uczestniczenia w Business Networking Day,
 • * skorzystania z ofert pracy, praktyk, stażu,
 • * wzięcia udziału w sesji coachingowej,
 • * zaprezentowania swojego profilu pracodawcom [CV online w profilu Studenta na stronie Biura Karier],
 • * uzyskania bezpłatnych informatorów i poradników dla poszukujących pracy,
 • * zapoznania się z biblioteczką zawierającą pozycje z zakresu np. psychologii komunikacji, autoprezentacji [Polna 50, budynek Oficyny Wydawniczej],
 • * poznania wyników badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów
 • * otrzymywania Newslettera z informacjami o konkursach, programach stażowych, wydarzeniach, które ułatwią Ci kreowanie ścieżki kariery [zaznacz odpowiednie pole w ustawieniach profilu na naszej stronie.]

Podoba Ci się co robimy i masz chwilę wolnego czasu? Zapraszamy serdecznie do Programu Ambasadorskiego! Szczegóły: https://bk.pw.edu.pl/aktualnosci/program-ambasadorski-biura-karier-1

Zapraszamy!

Plakat_BK_201819

Badanie “Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów” – edycja 8


Droga Studentko, Drogi Studencie,

W tym roku po raz ósmy Politechnika Warszawska przeprowadzi badanie “Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW”.
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Dział Badan i Analiz CZIiTT PW zapraszaja do wypełnienia ankiety on-line, które pomoże zobrazować sytuacje Twojego rocznika na rynku pracy.

Wystarczy, ze przy składaniu dokumentów do dyplomu zostawisz swój adres e-mail w dziekanacie, bądź wyrazisz zgodę na udział w badaniu przy rejestracji na portalu Biura Karier: www.bk.pw.edu.pl
Na podany adres, wiosna, otrzymasz link kierujący do ankiety on-line.

Z ubiegłorocznej edycji badania wynika, ze 40% absolwentów nie musiało szukać pracy, ponieważ została im ona zaproponowana.
57,7% absolwentów pracuje w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, ze prawie 2/3 badanych wykorzystuje w codziennej pracy wiedzę i umiejętności zdobyte na uczelni.

Biorąc udział w badaniu, będziesz miała/miał okazje do porównania z innymi absolwentami Politechniki Warszawskiej!

Wyniki poprzednich edycji dostępne są na stronie internetowej Biura Karier Politechniki Warszawskiej: bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow

A czego dowiemy się o absolwentach Twojego rocznika?

dba cziitt bk pw logo

ABSOLWENT PW NA RYNKU PRACY – Wyniki 7. edycji badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW


W tym roku już po raz siódmy Politechnika Warszawska przeprowadziła badanie dotyczące sytuacji zawodowej swoich absolwentów. Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest badaniem koordynowanym przez Biuro Karier PW. Realizacją badania oraz stworzeniem raportu zajmuje się Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Udział w badaniu daje absolwentom okazję do wyrażenia opinii na temat ukończonych studiów, a także do podzielenia się z uczelnią informacjami na temat swojej sytuacji na rynku pracy.

 pw_biip_web_131

W tegorocznym badaniu wzięło udział 636 absolwentów z lat 2016-2017, w 92% byli to absolwenci studiów stacjonarnych. Około 50% badanych ukończyło studia I stopnia.

Obecnie zdecydowana większość respondentów mieszka w województwie mazowieckim (90,3%), głównie w Warszawie. Widoczna jest tendencja przeniesienia się na stałe do Warszawy osób mieszkających wcześniej w mniejszych miejscowościach.

Wyniki pokazują, że badani absolwenci aktywnie angażowali się w studiowanie. Ponad 40% wskazywało na osiągnięcia naukowe podczas studiów. Ponad 30% badanych należało do kół naukowych.

Respondenci wysoko ocenili atmosferę panującą na wydziałach, kwalifikacje kadry i poziom nauczania. Większość uważa, że studiowanie na ich wydziale wymagało dużego zaangażowania. Wśród elementów, które należałoby zmienić, badani absolwenci wskazali zbyt małą liczbę zajęć praktycznych (72,4%) oraz niski zakres współpracy z przedsiębiorcami (78,4%).

Pod kątem wymagań związanych z rynkiem pracy, badani najwyżej ocenili u siebie kompetencje związane z analitycznym myśleniem, umiejętnością przyswajania wiedzy oraz umiejętnością pracy w zespole.

Od lat jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy, cenioną przez pracodawców jest znajomość języków obcych. Prawie wszyscy absolwenci PW zadeklarowali znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie minimum A2. Dominuje wyraźnie język angielski (98,4%).

Obecnie zdecydowana większość badanych absolwentów pracuje (83,3%). Najczęściej w oparciu o umowę o pracę (82,2%). Tylko niewielki odsetek prowadzi działalność gospodarczą (1,1 %). Respondenci szybko znajdują pierwszą pracę, większość zostaje zatrudniona w ciągu 3 miesięcy. Prawie 40% badanych zadeklarowało, że nie musiało szukać pierwszej pracy, ponieważ zostali zrekrutowani np. przez agencje pośrednictwa pracy.

Wśród najczęściej wskazywanych branż, w których pracują absolwenci PW są te związane z IT, budownictwem oraz energetyką i elektroniką.

Zatrudnieni absolwenci pracują najczęściej w dużych firmach (50%). Są to często przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym (57,7%).

Należy podkreślić, że wielu spośród badanych pracuje na stanowisku specjalisty (53,7%).

Podsumowując wyniki uzyskane na podstawie ankiet możemy stwierdzić, że absolwenci Politechniki Warszawskiej dobrze radzą sobie na rynku pracy. Prawie 2/3 badanych deklaruje, że wiedza i umiejętności zdobyte na uczelni są przydatne w ich codziennej pracy. Studiowanie na Politechnice Warszawskiej wybrałoby ponownie 3/4 badanych.

Prezentacja wybranych wyników MKZA 2018

Lato w mieście z Biurem Karier


news_6771Lato w mieście nie musi być nudne:)

Biuro Karier dla Wszystkich pozostających  w Warszawie ma propozycje sprzyjające rozwojowi zawodowemu oraz osobistemu. Zapraszamy do udziału w:
 • *konsultacjach dotyczących, np. dokumentów aplikacyjnych, motywacji, zarządzania sobą w czasie – temat rozmowy wybierasz TY
 • *warsztatach (najbliższe tematy to: “Wyluzuj! warsztat antystresowy” oraz “Savoir vivre w biznesie”)

Ważne! “Lato w mieście z Biurem Karier” trwa od lipca do sierpnia. Podany termin wydarzenia jest “umowny”. Zachęcamy do zapisywania się na konsultacje indywidualne w terminach dostępnych w kalendarzu online oraz do zapisywania się na warsztaty. 

https://bk.pw.edu.pl/events/details/6771 

Najbliższe warsztaty:

10.07.2018 Savoir vivre w biznesie

https://bk.pw.edu.pl/events/details/6769

 11.07.2018 Wyluzuj! – warsztat antystresowy

https://bk.pw.edu.pl/events/details/6763