18.12.2018 r., godz. 12.15, NT144 – Seminarium Wydziałowe WIP


Szanowni Państwo,

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 18. grudnia 2018 (wtorek), godz. 12.15, NT 144.

mgr inż. Małgorzata Zakrzewska

Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP PW

przedstawi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pod tytułem:

„WPŁYW DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH WSPÓŁCZYNNIK TARCIA WE FLEKSOGRAFICZNYCH FARBACH ROZPUSZCZALNIKOWYCH NA JAKOŚĆ NADRUKÓW DLA WYBRANYCH PODŁOŻY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

Przypominamy, że dla studentów starszych roczników obecność jest obowiązkowa.

Streszczenie_M.Zakrzewska