18.11.2016, godz. 10.00-14.00 Zwiedzanie Fabryki Mebli „FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej


forte1

Fabryka Mebli „FORTE” S.A. zaprasza studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji do odwiedzenia oddziału firmy w Ostrowi Mazowieckiej

Termin: 18.11.2016 (piątek)

Plan spotkania:

10.00 – zapoznanie z firmą (schemat organizacyjny, profil FORTE, główni Klienci, maszyny i programy, na których pracuje firma)

11.00 – omówienie cyklu produkcyjnego począwszy od przyjazdu płyt wiórowych, aż do finalnego wyrobu, omówienie roli SAP i 3 Tech w funkcjonowaniu fabryki, specjalizacje każdego zakładu oraz integracja wszystkich fabryk

12.00 – zwiedzanie fabryki, magazynu

13.00 – przerwa z poczęstunkiem

13.20 – zadanie do wykonania z tematyki sterowania produkcją, praca w grupach, dla najlepszej drużyny nagroda

14.00 – zakończenie