13.06.2017 r., godz. 12.15, NT144 – Seminarium Wydziałowe WIP


Szanowni Państwo,

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się                  13 czerwca 2017 (wtorek), godz. 12.15, NT 144

Przedstawione zostaną dwa referaty przed otwarciem przewodu doktorskiego.

Wystąpią:

mgr inż. Wleed Al Ahmod

(Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych WIP PW)

„MODEL GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RECYKLINGU” 

 oraz

mgr inż. Michał Hudycz

(Zakład Inżynierii Spajania ITW WIP PW)

„METALIZOWANIE TARCIOWE CERAMIKI AlN TYTANEM”

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów

Przypominamy, że dla studentów starszych roczników obecność jest obowiązkowa.

 

Streszczenie_W.Ahmod

Streszczenie_M.Hudycz