12.06.2018 r., godz. 12.15, NT144 – Seminarium Wydziałowe WIP


Szanowni Państwo,

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 12 czerwca 2018 (wtorek), godz. 12.15, NT 144

mgr inż. Małgorzata Zakrzewska

Hubergroup Polska / Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP

wygłosi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pod tytułem:

„WPŁYW DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH WSPÓŁCZYNNIK TARCIA WE FLEKSOGRAFICZNYCH FARBACH ROZPUSZCZALNIKOWYCH NA JAKOŚĆ NADRUKÓW DLA WYBRANYCH PODŁOŻY Z TWORZYW SZTUCZNYCH”

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

Przypominamy, że dla studentów starszych roczników obecność jest obowiązkowa.

Streszczenie_M.Zakrzewska