09.01.2018 r., godz. 12.15, NT144 – Seminarium Wydziałowe WIP


Szanowni Państwo,

Kolejne Seminarium Wydziałowe WIP odbędzie się 9 stycznia 2018 (wtorek), godz. 12.15, NT 144

mgr inż. Wojciech Sosnowski

(Instytut Technik Wytwarzania WIP PW)

wygłosi referat przed otwarciem przewodu doktorskiego pod tytułem:

 

„WPŁYW DODATKU WODORU DO OSŁONY ARGONOWEJ NA JAKOŚĆ ZŁĄCZY SPAWANYCH ZE STALI STOPOWYCH WYKONANYCH ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału wszystkich: pracowników, doktorantów i studentów.

Przypominamy, że dla studentów starszych roczników obecność jest obowiązkowa.

Streszczenie_W.Sosnowski