MESKO S.A. – Praktyki studenckie


mesko logo

MESKO S. A. umożliwia odbycie praktyk studenckich.

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyk studenckich, należy skontaktować się z Działem Kadr:

tel. 41 253 68 54

email: kadry@mesko.com.pl